Про нас

Первинна профспілкова організація Старосалтівської школи легалізована, свідоцтво №27 від 22.03.2000 р.
Свою діяльність здійснює згідно з Положенням про первинну профспілкову організацію, Статутом Профспілки працівників освіти і науки України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», постанов вищих профспілкових органів.
Нормативно-правові документи зібрані та систематизовані по окремих папках.
Затверджена номенклатура справ первинної організації, до якої входять план роботи, протоколи засідань профкому, профспілкових зборів, зборів трудового колективу, матеріали роботи комісій профкому.
У Старосалтівській школі 44 працівників, усі вони є членами профспілки, крім учителя Бондаренко Ю.П. Метою нашого профспілкового комітету стало піклування про людину, про кожного працівника, незалежно від стажу, віку, посади. Ми намагаємося допомогти у вирішенні як професійних, так і соціальних питань, надаємо підтримку молодим спеціалістам, ветеранам праці.
Працівники, які нещодавно почали працювати в школі, були прийняті у члени профспілки на основі заяв про прийняття у члени профспілки та згоду на відрахування профспілкових внесків. На кожного члена профспілки заведена облікова картка. Членські квитки зберігаються у членів профспілки. Члени нашої організації вірять у те, що саме профспілка має повноваження для ефективного захисту вчителя в сьогоденних економічних умовах, що тільки єдність навколо профспілки може вирішити нагальні проблеми і досягти поліпшення умов праці та життя для педагогів.
На початку календарного року члени профспілкового комітету обговорюють, складають і затверджують на засіданні ПК план роботи профкому на рік та плани роботи комісій. Вчасно оформляються протоколи засідань профкому та профспілкових зборів. На профспілкові збори виносяться питання: звіт голови комісії з питань охорони праці, вибори делегатів на районну звітно-виборну конференцію, про прийняття до профспілки нових членів, звіт роботодавця тощо.
Колективним договором регулюються виробничі, трудові, соціально-економічні відносини і узгоджуються інтереси членів колективу та адміністрації.
Укладанню колективного договору передують колективні переговори, які розпочинаються сторонами за три місяці до закінчення терміну дії попереднього договору. Цьому підготовчому процесу приділяється особлива увага: забезпечується збирання і вивчення пропозицій працівників, аналіз результатів атестації робочих місць, професійної і виробничо-зумовленої захворюваності, розробляються найбільш актуальні заходи щодо поліпшення безпеки та умов праці тощо. У додатках до договору закріплені пільги працівників, які передбачені чинним законодавством, додаткові відпустки, доплати за роботу у шкідливих умовах, роботу у нічний час. Профспілковий комітет контролює виконання основних положень договору; звіти про виконання проводяться щорічно, оформляються відповідними протоколами. З метою постійного інформування членів профспілки було призначено відповідального за інформаційну роботу – Байдика Сергія Миколайовича.
Було оновлено профспілковий куточок, де подаються матеріали з досвіду роботи інших первинних профспілкових комітетів, про роботи комісій профспілкового комітету, питання охорони праці, виконання умов колективного договору, також важлива інформація, яка висвітлюється на сторінках газети «Освіта та право». Постійно оновлюється правовий куточок матеріалами по правовому захисту працівників через окремі консультації, які теж часто друкуються на сторінках профспілкових газет, подаються матеріали перевірок, різні види інструктажів, нормативні документи.
Щорічно адміністрація узгоджує з профкомом педагогічне навантаження працівників, розклад занять, гуртків та графік роботи працівників.
Профком Старосалтівської школи контролює дотримання вимог КЗпП України при наданні відпусток.
В полі зору профкому постійно знаходиться питання підвищення кваліфікації педпрацівників. За 2013 рік курсову перепідгітовку пройшли 4 працівника (Матвієвська Л.М., Комар С.В., Гордієнко О.М., Євгеньєва Я.М.). У минулому навчальному році вчитель світової літератури нашої школи Зоріна Вікторія Павлівна брала участь у районному конкурсі «Учитель року» і стала переможцем.
Постійно здійснюється контроль за веденням трудових книжок, дотримання чинного законодавства при прийомі та звільненні з роботи. Спільно з адміністрацією профспілковий комітет намагається своєчасно направляти до районного відділу освіти подання на нагородження педпрацівників за результатами атестації.
Основне своє завдання під час проведення атестації профком вбачає в тому, щоб не були порушені права працюючих на позачергову атестацію, створення доброзичливої атмосфери в колективі, об’єктивну оцінку праці вчителя, а сама атестація проходила гласно і відкрито. У нашому колективі – 2 чоловіки мають звання «Вчитель-методист», 6 чоловік – звання «Старший вчитель», 14 чоловік мають вищу категорію, 6 чоловік – І категорію та 3 члени колективу – категорію «Спеціаліст».
Укладена Угода між адміністрацією і профкомом з питань охорони праці. Здійснюється контроль за додержанням адміністрацією вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та виконанням вище згаданої Угоди. У гімназії створено сприятливі та безпечні умови праці.
Члени профкому включені до складу комісії з розслідування нещасних випадків, перевірки та комплексного обстеження стану охорони праці в закладі, перевірки знань з питань охорони праці. Нещасних випадків за останні роки не було.
У профспілковій організації створені і працюють постійнодіючі комісії з охорони праці, комісії з правових питань, комісія з культурно-масової і спортивно-оздоровчої роботи. Члени профкому входять до складу постійно діючої комісії гімназії з соціального страхування та оздоровлення і тимчасових комісій, а саме: комісія по трудових спорах, комісія з атестації робочих місць, комісія по розробці і контролю за виконанням колективного договору, комісія по прийому готовності гімназії до навчального року, комісії по проведенню конкурсу навчальних кабінетів.
Колектив Старосалтівської школи неодноразово ставав переможцем районного огляду-конкурсу на кращу підготовку до нового навчального року. У 2011- 2012 році посіли друге місце. А в 2012-2013, 2013-2014 роках ми – переможці!
Робота цих комісій була організована з метою представництва й захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки: члени комісії з питань соціально-економічного захисту своєчасно доводили до працівників зміни в оплаті праці; брали участь у розподілі педагогічного навантаження.
Члени комісії з правових питань надавали консультації і допомогу членам профспілки з питань додержання законодавства про працю; виконання адміністрацією колективного договору, угоди з охорони праці.
Члени комісії з охорони праці проводили огляд кабінетів по підготовці до навчального року; перевіряли наявність плану евакуації на випадок пожежі; організацію роботи з охорони праці учнів, що відпочивали в оздоровчому таборі; перевірили стан проведення обов’язкового медогляду працівників школи.

Члени профспілки приймали участь у роботі комісії з соціального страхування систематично перевіряли правильність оформлення листків непрацездатності. Була проведена робота по виявленню співробітників, які потребують санаторно-курортного лікування, за останні 2 роки надані путівки Пугач Л.І., Пономарьовій Л.Д., Руденко В.С., Зоріній В.П.
У колективі створена атмосфера доброзичливості, взаємодопомоги і взаємоповаги. Особливо це відчувається у святкові дні, коли збирається весь колектив, коли звучать щирі слова привітань, сміх, пісні. Вже стали традиційними Дні здоров’я для співробітників та їх сімей, спортивні змагання, відпочинок на природі. Пам’ятними були поїздки до театру ім. Пушкіна, Святогорського монастиря.
Увага членів профспілки у відповідальні моменти життя є найкращою мотивацією на користь профспілки.
У день професійного свята, на святкування нового року, у День 8 березня ми запрошуємо вчителів-пенсіонерів, вітаємо їх піснями їхньої молодості, на цих вечорах проводяться різні змагання, конкурси. А на славне свято Перемоги звучать слова привітань учителям-ветеранам та учасникам Великої Вітчизняної війни. Також у нашому колективі є традиція – привітання ювілярів. У цей день учителі разом з учнями готують святкову програму: пісні, вірші, танці. Такі свята – найзворушливіші хвилини нашого шкільного життя. Тільки у 2014 році наш колектив вітав ювілярів: Комар С.В., Деревянко Л.П., Богдан Л.П., Бондаренко Ю.П..
Одним з основних напрямків діяльності профспілкового комітету є здійснення громадського контролю за створенням в установі здорових та безпечних умов праці, створенням і повним забезпеченням працівників засобами індивідуального і колективного захисту, проведенням профілактичних заходів, що сприяють попередженню нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
Розвиток ринкових відносин, деструктивні процеси економіки відчутно вплинули на систему освіти, на рівень оплати праці і, як наслідок, зробили проблемною віру людей у здатність профспілок захистити їхні права та соціальні гарантії. Сьогодні самим профспілкам треба боротися за виживання, за збільшення чисельності своїх рядів. Ми віримо, що наша профспілкова організація буде укріплювати єдність у своїх рядах, буде боротися за соціальну справедливість та найкраще завтра.
Бо за профспілками – майбутнє. Ми розуміємо, що профспілки – не для задоволення споживчих потреб своїх членів, вони – для захисту прав та ін