Правовий захист

Матеріали офіційного сайту працівників освіти і науки України


 

Склад

комісії з правових питань

 Голова комісії  –  Матвієвська Л.М.

Члени комісії   –   Байдик С.М.,   Білай Н.І.


 

План

 роботи комісії з правових питань

п/п

Зміст роботи

Дата

Відповідальний

  1.   Надавати консультації і допомоги членам профспілки з питань додержання законодавства про працю, виконання адміністрацією колективного договору. Протягом року Члени комісії
  2.   Перевіряти додержання законодавства про працю. Протягом року Члени комісії
  3.   Перевіряти надання щорічних та соціальних відпусток.  Червень Члени комісії
  4.   Аналізувати надання згоди на звільнення первинною профспілковою організацією, у випадках передбачених законодавством, надання вихідної допомоги при звільненні. Вересень Члени комісії
 5.   Перевіряти ведення трудових книжок працюючих: облік, заповнення, видачу у разі звільнення. Протягом року Члени комісії
  6.   Перевіряти і аналізувати правомірність накладення дисциплінарного стягнення, наявність письмового стягнення порушника. Протягом року Члени комісії
  7.   Перевіряти оплату роботи в нічний час; у святкові і неробочі дні. Протягом року Члени комісії