Соціально-економічний захист

Матеріали офіційного сайту працівників освіти і науки України


 

Склад комісії

з  питань соціально-економічного захисту членів профспілки

Голова комісії  –  Берченко С.І. 

Члени комісії   –   Байдик Л.П.,  Маштакова О.Л.


План

роботи  комісії з  питань соціально-економічного захисту членів профспілки

№ п/п

Зміст роботи

Дата

Відповідальний

1.

Проводити роботу по здійсненню громадського контролю за дотриманням адміністрацією законодавства про працю та охорону праці.

Лютий 

Члени комісії

2.

Готувати питання з соціально-економічного захисту працюючих і виносити їх на засідання профкому, збори, конференції.

Протягом року

Члени комісії

3.

Вести облік усіх соціально незахищених категорій членів профспілки ( чорнобильці, інваліди, сироти, багатодітні сім’ї тощо).

Протягом року

Члени комісії

4.

Перевіряти і аналізувати виконання статей 14, 55, 57 Закону України «Про освіту».

Протягом року

Члени комісії

5.

Контролювати своєчасну виплату заробітної плати, доплат, грошових винагород.

Протягом року

Члени комісії

6.

Проводити навчання профспілкового активу та членів профспілки з питань соціального захисту працюючих.

Протягом року

Члени комісії

7.

Провести засідання ПК про попереднє педагогічне навантаження педпрацівників.

Травень-серпень

Члени комісії

8.

Своєчасно реагувати на заяви, скарги працівників, вивчати причини їх виникнення, допомагати працівникам їх вирішувати в переговорах з адміністрацією, направляти адміністрації свої пропозиції щодо їх недопущення.

Протягом року

Члени комісії

9.

Вивчати систему розподілу педагогічного навантаження працівників, надавати адміністрації свої пропозиції щодо його удосконалення.

 

Травень-серпень

Члени комісії